Lawendowe Domki

Lawendowe DomkiRodzinny ośrodek wypoczynkowy w Mielnie

Ośrodek - Lawendowe domki

Regulamin

- umowa najmu -

I. ZASADY WYNAJMU


1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. W przypadku dezynfekcji domku rozpoczęcie doby może się opóźnić o godzinę lub dwie – będzie to ustalane indywidualnie.

3. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Mielno, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką, legitymację z ZUS).

4. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu - gotówką lub kartą płatniczą

5. Ilość osób przebywających w domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt. Jeżeli personel stwierdzi, że w domku przebywają osoby, które nie mają opłaconego pobytu, koszt za ich pobyt ponosi osoba zameldowana. W przypadku stwierdzenia przebywania dodatkowych, nocujących osób w domku, które nie zostały zgłoszone – właściciel ośrodka ma prawo zakończyć umowę dalszego najmu – bez zwrotu pieniędzy za dalszy pobyt.

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU


1. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

2. Oddanie domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas przekazywania domku do użytkowania tzn. sprawnego technicznie - gotowego do dalszego najmu.

3. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (późniejszy przyjazd lub wcześniejsza rezygnacja z pobytu - nie wynikająca z przyczyn zawinionych ze strony Ośrodka) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

4. Pozostanie na terenie Ośrodka po godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność opłacenia kolejnej doby, a także nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

5. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.

6. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom. Usterki będą na bieżąco usuwane. Jeśli goście zauważą usterki lub zepsute urządzenia zaraz po wprowadzeniu się do domku, prosimy zgłosić je nie później niż 4 godziny od przejęcia domku i kluczy.

7. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.

8. Za uszkodzenia lub zagubienie przedmiotów oddanych do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Stan tych urządzeń i przedmiotów będzie sprawdzany w dniu wyjazdu, przy zdawaniu domku właścicielom.

9. Opłata za zgubiony klucz 30 zł/sztuka.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

11. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

12. Osoby zakłócające spokój i porządek w sposób rażący, z pomocą Policji mogą być z Ośrodka usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

13. Utrzymanie czystości w domku i na przynależnym tarasie należy do użytkowników domku.

14. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. awarie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku awarii lub usterki wynajmujący ma prawo bez zgody najemcy wejść do domku celem jej usunięcia.

15. Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby w nim zameldowane. Nie wyrażamy zgody na przebywanie osób nie zamieszkałych w ośrodku.

16. Zezwolenie na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych możliwy jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Prosimy uważać na krzewy i drzewka na ternie ośrodka przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych zwierząt. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

17. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Pierwsze auto - parking gratis, każde następne 20,-/dobę.

18. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

19. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

20. Ośrodek zastrzega sobie prawo rezygnacji z rezerwacji pobytu z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Ośrodka - do 2 tygodni przed planowanym przyjazdem. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

21. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, oraz smażenia ryb. Istnieje możliwość smażenia ryby na zewnątrz – informacji udzielą właściciele domków. W przypadku stwierdzenia niedostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku.
W domku drewnianym obowiązuje ponadto zakaz palenia świec.

22. Zezwala się na rozpalenie grilla wyłącznie w odległości 2m od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

23. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka. Prosimy o segregację śmieci zgodnie z opisem na koszach.

Odkurzacz znajduje się do wypożyczenia w każdej chwili u właścicieli ośrodka.

24.Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka i deski.

25. Istnieje możliwość wypożyczenia grzejnika – odpłatność 25 zł/doba.

26.Pokrętło bojlera znajdującego się w łazience, powinno być ustawione na środek skali ( personel odpowiednio je ustawi). Prosimy nie przestawiać go na pozycję krańcową ze względu na ryzyko poparzenia zbyt gorącą wodą.

27. Na terenie ośrodka znajduje się prywatny plac zabaw właścicieli ośrodka. Dzieci gości mogą z niego korzystać wyłącznie pod opieką swoich rodziców lub innych osób dorosłych, które z nimi przyjechały. Rodzice zobowiązują się do bezpośredniego nadzoru zabawy swoich dzieci i dopilnowania aby korzystały z urządzeń do zabawy zgodnie z ich przeznaczeniem. Rodzice są bezwzględnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci.

W domkach znajdują się urządzenia elektryczne ( kuchenka, telewizor, bojler, itp.). W związku z tym rodzice są bezwzględnie odpowiedzialni za nadzór nad dziećmi i dopilnowanie, żeby dzieci nie odniosły żadnych obrażeń.

W domku znajduje się piętrowe łóżko dla osoby dorosłej. Rodzice na własną odpowiedzialność mogą pozwolić przebywać na nim małym dzieciom.

Stacks Image 10
• W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, domki i wszelkie powierzchnie, są dokładnie dezynfekowane specjalistycznym sprzętem zalecanym przez WHO I Państwowy Instytut Higieny, każdorazowo po opuszczeniu przez gości.

• W każdym domku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do ośrodka, przy furtce znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym.

• Maseczki ochronne w razie konieczności są do nabycia u właścicieli ośrodka.

• Bardzo prosimy naszych Gości o zdjęcie pościeli tuż przed zakończeniem pobytu w ośrodku i umieszczenie ich w worku na śmieci na podłodze w saloniku. Będziemy też bardzo wdzięczni za wyniesienie śmieci po sobie i dokładne umycie naczyń
.
© 2022 Lawendowe Domki Mielno